THIS PAGE IN MALAY LANGUAGE FOR GOVERNMENT SCHOOLS IN MALAYSIA TO DOWNLOAD DOCUMENTS

Latihan DAYA KUASA MINDA VGENIUST Untuk Pelajar Sekolah

Latihan diberi mengikut jangkamasa saya dipilih

1/2 Hari
1 Hari
2 Hari

7R Untuk Pelajar

 

7E Untuk Ibu-Bapa

1/2 Hari
1 Hari

7P Untuk Cikgu
LADAP dengan sokongan KPM (Latihan Dalam Perkhidmatan)

1/2 Hari
1 Hari

LATIHAN VGENIUST DAYA KUASA KOGNITIF & MINDA UNTUK PELAJAR

Projek Pelajar Cerdik & Bijaksana Secara Semulajadi.  PROGRAM PENINGKATAN DAYA KOGNITIF.  VGENIUST telah reka dan dilatih oleh THE SEVEN SECRETS RHYTHM sejak ditubuhkan pada 29 Ogos 2007.  Kini melebihi 250000 pelajar dari 20 negara mengambil dan dapat pelbagai kebaikan.  Latihan VGENIUST diiktiraf oleh PERSATUAN KECERDASAN MINDA PINTAR MALAYSIA, PKMPM (Intelligent Society of Malaysia) dan disokong oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.

Latihan kaedah Intrinsik pertama didunia yang dapat membantu para pelajar mempertingkat sahsiah, mengaktifkan minda, otak kanan & kiri, aktifkan otak tengah seterusnya meningkatkan prestasi keseluruhan pelajar.

Kami juga pakar buat latihan LADAP kepada cikgu, guru besar, pengetua, pegawai PPD, JPN dan KPM ditahap daerah, negeri dan negara.

Selain daripada peningkatan markah, latihan kami telah banyak membantu kesihatan semulajadi, penjagaan emosi dengan lebih mudah, dapat menang dalam sukan ditahap negara dan antarabangsa.

VGENIUST program terbaik, praktikal, semulajadi, selamat, holistic, saintifik, mudah, cepat dan terpantas untuk membentuk sahsiah pelajar bagi memupuk menjadi pandai, bijaksana, cerdik serta meningkatkan nilai murni dan seterusnya seimbang diantara sikap dan kebolehan.  Membentuk pelajar yang berbakat, pintar dan juga peramah.

 

Risalah VGENIUST

Kertas Kerja VGENIUST

VGENIUST Penyelidikan dan Latihan Terbukti

Reformasi Pendidikan VGENIUST

VGENIUST Borang Tempahan Sekolah r2019